Người miền Nam lúc đó thường nói: “Tổng kho Long Bình chỉ thiếu có bom nguyên tử”. Tuy vậy, còn một thứ nữa dẫu đã lục tung lên mà chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 203 vẫn tìm không thấy!