Cục Tác chiến điện tử phối hợp với Học viện Phòng không - Không quân tổ chức hội thảo về việc tổ chức và bảo đảm tác chiến điện tử cho các lực lượng phòng không - không quân.