Có thể bay cả ngày lẫn đêm, UAV M96 do Việt Nam sản xuất được coi là thành tựu nổi bật của công nghiệp quốc phòng trong nước.