Triều Tiên có ưu thế về số lượng quân nhân và khí tài, trong khi liên minh Mỹ - Hàn sở hữu các hệ thống vũ khí hiện đại với uy lực lớn hơn nhiều.