Chiến lược xoay trục sang châu Á của ông Donald Trump vẫn là những trọng tâm chính, đặc biệt nhằm vào Trung Quốc.