Được truyền thông mô tả là “một canh bạc ngoại giao”, Tổng thống Mỹ Donald Trump một mặt tìm kiếm sự giúp đỡ của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên, mặt khác lại dọa điều tra thương mại Bắc Kinh...