Dù Trung Quốc đề cao và được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại nhưng Liêu Ninh có thể phòng thủ thế nào nếu xảy ra xung đột với Nhật?