Theo báo QĐND, đến cuối năm 2018, Việt Nam sẽ tiếp nhận và đưa vào khai thác Bell-505 - dòng trực thăng do Mỹ sản xuất.