Hàn Quốc và Triều Tiên vừa có bước tiến đáng kể trong tiến trình giải quyết căng thẳng trên bán đảo.