Đoàn đại diện các phái bộ ngoại giao của Nga ở nước ngoài vừa có chuyến thăm Công ty Cổ phần Shcheglovsky Val, nơi lắp ráp các tổ hợp phòng không Pantsir-S1.