Mỹ tuyên bố tháng trước thả thử nghiệm thành công bom hạt nhân chiến thuật B61-12 được nâng cấp.