Tên lửa hành trình Tomahawk đã trở con át chủ bài của Mỹ trong việc răn đe đối phương. Cùng tìm hiểu về quá trình lịch sử hình thành phát triển loại vũ khí khủng khiếp này trong 2 video dưới  đây để biết rõ hơn về Tomahawk