Lần đầu tiên xuất hiện bức ảnh cho thấy tàu tên lửa tấn công nhanh cỡ nhỏ BPS-500 cùng với Gepard 3.9 và Molniya 1241.RE phối hợp tác chiến trên biển.