Nhờ những tính năng ưu việt và lợi thế về giá cả, tàu ngầm Đức đang được hải quân nhiều nước quan tâm.