Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad có trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam từ thập niên 1980 và hiện nay đã được nâng cấp lên chuẩn BM-21M-1.