Cạnh tranh với Trung Quốc trong việc tăng cường vị thế tại ASEAN, Nhật Bản sẽ đưa ba tàu chiến của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) tới Cambodia từ ngày 13 đến 16-2-2017.