Một nghị sĩ đối lập Philippines cảnh báo nước này có thể đang sa vào ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc và cái giá mà Manila phải trả có khả năng là lãnh thổ ở biển Đông.