Trang mạng Naval Analyses vừa đưa ra bản báo cáo về lực lượng tàu ngầm của các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.