Tổng thống Donald Trump chạy theo những mục tiêu nào khi thông qua quyết định tiếp tục ở lại Afghanistan? Phải chăng Mỹ muốn gây chia rẽ giữa Ấn Độ và Trung Quốc, để hai nước đối đầu nhau? Chuyên gia Nga đặt câu hỏi.