Các quốc gia từng là đồng minh chiến lược tại khu vực Mỹ Latinh đang ở đâu trong chính sách của Washington?...