Sau khi 2 máy bay vận tải - tuần thám biển NC-212i của Việt Nam về nước, trang Sina của Trung Quốc đã có bài viết bình luận về nó.