Thiện xạ Anh kết liễu tay súng IS cách 2,5 km; Lần đầu công du, ông Trump mang 350 tỷ USD về cho Mỹ; Tổng thống Donald Trump xây dựng ‘NATO Arab' đối phó khủng bố?; Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in vượt 80%