Theo Tổng Công ty Tên lửa chiến thuật Nga, Việt Nam đã xây dựng phòng thủ bờ đa tầng khi là nước thứ hai sau Nga trang bị tổ hợp Bal-E.