Ngày 15.4, hai tàu chiến của Pháp là tàu đổ bộ-chỉ huy đa nhiệm Mistral và tàu hộ vệ Courbet thuộc lớp La Fayette bắt đầu chuyến thăm VN trong khuôn khổ chiến dịch huấn luyện mang tên Jeanne d’Arc.