Với Mi-17 cùng vũ khí cá nhân, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 và Trung đoàn Không quân 916 phối hợp huấn luyện đổ bộ đường không, chi viện hỏa lực.