Giới quan sát nhận định những cuộc diễn tập gần đây của oanh tạc cơ Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh muốn giành uy thế trên không ở “chuỗi đảo thứ nhất”.