Theo Thỏa thuận trao đổi dịch vụ (ACSA), Nhật có thể cung ứng đạn dược và trao đổi hàng hóa cùng dịch vụ vận tải với ba nước Mỹ, Anh, Úc tại các vùng chiến sự.