Những yếu tố ngăn cản xảy ra chiến tranh thế giới thứ 3 đang dần bị phá hủy và hiện có nhiều điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.