Tổng thống Donald Trump chuẩn bị có thông điệp mạnh mẽ thách thức (yêu sách và hành động vô lý, phi pháp) của Bắc Kinh.