Tại Đối thoại biển lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, nhiều chuyên gia, nhà khoa học lên tiếng cần thay đổi hoặc điều chỉnh “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” được ký năm 2007.