Trang tin của Căn cứ Không quân Patrick mới đây đã tiết lộ về đội ngũ chuyên gia thuộc Không quân Mỹ với nhiệm vụ phát hiện các vụ nổ ở bất cứ địa điểm nào trên thế giới.