Đó là khẳng định của các diễn giả tại hội thảo quốc tế “Hướng tới những vùng biển mở và tự do ở châu Á: Vai trò của luật quốc tế trong việc duy trì trật tự trên biển” diễn ra tại Hà Nội ngày 12-9.