Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ việc thảo luận các tranh chấp ở Biển Đông liên quan đến nhiều bên cần được thực hiện qua hình thức đàm phán đa phương.