Gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Philippines có nhiều tín hiệu tích cực, thể hiện rõ qua việc Mỹ tăng cường hỗ trợ Philippines tiến hành chống khủng bố, hai bên khôi phục tập trận chung thường kỳ, có nhiều phát biểu “hữu nghị”.