Hacker Indonesia deface 27 trang web của Malaysia sau sự cố quốc kỳ lộn ngược; Việt Nam và Indonesia: Đối tác chiến lược, lợi ích song trùng; Nhật Bản đối phó với cao điểm "mùa" học sinh tự tử; Bảo vệ nhà Tổng thống Trump quá tốn kém, Mật vụ Mỹ hết tiền