Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhân viên Ron Rockwell Hansen thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) ngày 4-6 bị buộc tội bán bí mật quốc gia cho Trung Quốc để nhận lấy ít nhất 800.000 USD.