Độ tin cậy và hiệu quả cao của các loại vũ khí trang bị của Nga ở Syria thêm một lần nữa khẳng định một bài học lịch sử đối với chiến lược trang bị của Việt Nam.